Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

O-skupini_Hero_Temelji-2

Varstvo osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Splošno

V Skupini Mladinska knjiga smo zavezani k spoštovanju pravic posameznikov glede varstva osebnih podatkov in jih dosledno spoštujemo, skladno z veljavnimi predpisi.

Na tem mestu želimo posameznike, katere osebne podatke družbe v Skupini Mladinska knjiga obdelujemo, obvestiti o obdelavi njihovih osebnih podatkov. Za posamezne kategorije posameznikov kliknite ustrezen zavihek.  

Pri vseh zbirkah osebnih podatkov sta upravljavca osebnih podatkov bodisi družba Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, bodisi Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Skladno s Splošno uredbo imajo vsi posamezniki, ne glede na vrsto obdelave, naslednje pravice: 

1. Pravica dostopa do lastnih osebnih podatkov -na zahtevo posameznika mu družba zagotovi kopijo (izpis) osebnih podatkov, ki jih obdeluje družba.  

2. Pravica do popravka - posameznik ima pravico zahtevati, da družba brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim in, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. 

3. Pravica do izbrisa - posameznik ima pravico zahtevati, da družba brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: 

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, 
 • če prekliče privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, 
 • posameznik obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, 
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito, 
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za družbo. 

4. Pravica do omejitve obdelave - posameznik ima pravico zahtevati, da družba omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov: 

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki družbi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, 
 • obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, 
 • družba osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi družbe prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z zgornjimi primeri, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za kakršnekoli pravne zahtevke ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice. 

Če družba omeji obdelavo, pred preklicem omejitve obdelave o tem obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

5. Pravica do prenosljivosti - posameznik ima pravico, da prejme osebne podatke, ki jih je posedoval družbi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu kadar obdelava temelji na privolitvi ali na pogodbi, in  se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 
Posameznik lahko zahteva, da družba osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljalcu, kadar je to tehnično izvedljivo. 

6. Pravica do ugovora - posameznik ima pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Družba na podlagi ugovora posameznika preneha obdelovati osebne podatke, ko gre za obdelavo za namene neposrednega trženja, ali za obdelavo za druge namene pa razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.  

7. Pravice v zvezi z avtomatiziranim sprejemanjem posameznih odločitev vključno s profiliranjem -posameznik ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.   

Pravice se ne upošteva, če je odločitev: 

 • nujna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med posameznikom in družbo, 
 • utemeljena z izrecno privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
 • dovoljena v skladu z zakoni in predpisi, ki določajo tudi ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. 

Informacije poskušamo redno ažurirati glede na spremembo, vsekakor pa se za popolne informacije v vašem primeru obrnite na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na spodnjih kontaktnih podatkih. 

Za vsa morebitna vprašanja, pripombe ali prijave se prosim obrnite na Pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov obeh upravljavcev osebnih podatkov: 

Mladinska knjiga Založba d.d. 
Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Slovenska cesta 29
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: dpo@mladinska-knjiga.si 

Trgovine Mladinska knjiga
Trgovine Mladinske knjige

Naše trgovine so zakladnice lepega in uporabnega

predplačniske kartice mladinska knjiga plus 1

Predplačniške kartice Mladinska knjiga PLUS

Podarite e-knjige, zvočnice, branke in serije video vsebin z eno aplikacijo.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Svet-knjige_Prijavnica
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu