Vabljeni v trgovine Mladinske knjige. Blizu smo >

Družbena odgovornost Mladinske knjige Trgovine
 

V družbi Mladinska knjiga Trgovina je družbeno odgovorno ravnanje sestavni del našega poslovanja, saj posredno odseva odnos do okolja, vpliva na razmere v našem ožjem in širšem prostoru ter pušča sled v sedanjosti in prihodnosti našega bivanja.

Kakor okolje spodbuja razvoj podjetja, spodbujamo razvoj v okolju tudi sami. To je razlog, da ne delujemo zgolj v poslovnem okolju, temveč se naše delovanje odraža tudi na področju družbenih dejavnostih.

Kot pobudnik in udeleženec sodelujemo pri številnih programih, s številnimi zasebnimi in javnimi organizacijami in združenji ter tako prepletamo poslovno in družbeno okolje. Na ta način vzpostavljamo vzajemnost, ki nam zagotavlja stik s potrebami naših zaposlenih, kupcev in partnerjev v ožjem in širšem okolju ter nas usmerja na suvereno razvojno pot, ki ustvarja dodano vrednost za celotno družbo.
 

Okoljska politika

Z okoljsko politiko se zavezujemo k zmanjševanju vplivov na okolje in trajnostnemu razvoju.

  • Zavedamo se vplivov na okolje, ki jih povzročamo s svojo dejavnostjo, jih redno merimo in nadzorujemo ter – v skladu s postavljenimi cilji in kriteriji – izboljšujemo postopke za ukrepanje in programe za izvedbo.
  • Dosledno zagotavljamo skladnost z zakonskimi zahtevami.
  • Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju našega sistema ravnanja z okoljem.
  • Prizadevamo si za učinkovito rabo energije.
  • Zaposlene ozaveščamo na področju varovanja okolja, dosledno ločujemo odpadke in zvišujemo stopnjo zavedanja glede odgovornega ravnanja z okoljem.
  • Z zavezo okoljske politike in odgovornega ravnanja z okoljem seznanjamo poslovne partnerje (dobavitelje oz. podizvajalce in tudi kupce).

 

Knjigarna konzorcij
Trgovine Mladinske knjige

Naše trgovine so zakladnice odličnega branja za vse generacije

Botticelli - Rojstvo Venere
Unikatna knjižna mojstrovina

Sijajni Botticelli

Dragocena knjiga za ljubitelje likovne umetnosti, bibliofile, poznavalce in zbiratelje umetniških del ter umetnostne zgodovinarje.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Bi en dim?
Zdravo življenje
Svet knjige_Blok
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu