Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Družbena odgovornost Mladinske knjige Trgovine
 

V družbi Mladinska knjiga Trgovina je družbeno odgovorno ravnanje sestavni del našega poslovanja, saj posredno odseva odnos do okolja, vpliva na razmere v našem ožjem in širšem prostoru ter pušča sled v sedanjosti in prihodnosti našega bivanja.

Kakor okolje spodbuja razvoj podjetja, spodbujamo razvoj v okolju tudi sami. To je razlog, da ne delujemo zgolj v poslovnem okolju, temveč se naše delovanje odraža tudi na področju družbenih dejavnostih.

Kot pobudnik in udeleženec sodelujemo pri številnih programih, s številnimi zasebnimi in javnimi organizacijami in združenji ter tako prepletamo poslovno in družbeno okolje. Na ta način vzpostavljamo vzajemnost, ki nam zagotavlja stik s potrebami naših zaposlenih, kupcev in partnerjev v ožjem in širšem okolju ter nas usmerja na suvereno razvojno pot, ki ustvarja dodano vrednost za celotno družbo.
 

Okoljska politika

Z okoljsko politiko se zavezujemo k zmanjševanju vplivov na okolje in trajnostnemu razvoju.

  • Zavedamo se vplivov na okolje, ki jih povzročamo s svojo dejavnostjo, jih redno merimo in nadzorujemo ter – v skladu s postavljenimi cilji in kriteriji – izboljšujemo postopke za ukrepanje in programe za izvedbo.
  • Dosledno zagotavljamo skladnost z zakonskimi zahtevami.
  • Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju našega sistema ravnanja z okoljem.
  • Prizadevamo si za učinkovito rabo energije.
  • Zaposlene ozaveščamo na področju varovanja okolja, dosledno ločujemo odpadke in zvišujemo stopnjo zavedanja glede odgovornega ravnanja z okoljem.
  • Z zavezo okoljske politike in odgovornega ravnanja z okoljem seznanjamo poslovne partnerje (dobavitelje oz. podizvajalce in tudi kupce).

 

Knjigarna konzorcij
Trgovine Mladinske knjige

Naše trgovine so zakladnice odličnega branja za vse generacije

Stati inu obstati
Unikatna knjižna mojstrovina

Stati inu obstati

Predstavljamo vam izvirno slovensko bibliofilsko izdajo Stati inu obstati, v kateri je prvič v zgodovini na enem mestu predstavljenih vseh prvih 50 slovenskih knjig.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Svet knjige_Blok
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu