Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Etični kodeks

V družbah skupine Mladinska knjiga je integriteta ena izmed najpomembnejših vrednot in hkrati pogoj za uspešno in dolgoročno poslovanje. Družbe skupine Mladinska knjiga poslujejo skladno z veljavno zakonodajo, dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli. Etični kodeks zavezuje vodstvo in  vse zaposlene in jih usmerja k pravilnim ravnanjem.

V Etičnem kodeksu je opredeljen odgovoren odnos organov vodenja do zaposlenih, delavskih predstavnikov in družbe, skozi zgled vodstva družbe, odgovoren odnos do vseh zaposleni, izobraževanje zaposlenih, spoštovanje do sodelavcev, varstvo osebnih podatkov in zaupnih podatkov in varno delovno okolje.

Nadalje je urejen odgovoren odnos zaposlenih do družbe, skozi izogibanje konflikta interesov zaposlenih, odnos zaposlenih do premoženja družbe, odgovorno upravljanje sredstev družbe in aktivno ravnanje v primeru zaznave neetičnega ali nezakonitega ravnanja.

V kodeksu je urejeni tudi odgovoren odnos do strank, kupcev, dobaviteljev in partnerjev, delničarjev in državnih organov, družbe, širše družbene skupnosti in medijev ter obveščanja javnosti.

Kodeks tudi podrobno določa obveznosti zaposlenih in vodilnih delavcev pri izvajanju kodeksa in ukrepe za zagotavljanje skladnosti z Etičnim kodeksom. 

Trgovine Mladinska knjiga
Trgovine Mladinske knjige

Naše trgovine so zakladnice lepega in uporabnega

predplačniske kartice mladinska knjiga plus 1

Predplačniške kartice Mladinska knjiga PLUS

Podarite e-knjige, zvočnice, branke in serije video vsebin z eno aplikacijo.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Svet-knjige_Prijavnica
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu