Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

O-skupini_Hero_Temelji-2

Politika upravljanja

Politika upravljanja

Politika upravljanja določa poglavitne usmeritve upravljanja družbe ob upoštevanju zastavljenih dolgoročnih ciljev družbe, upoštevaje cilje, poslanstvo, vizijo in vrednote družbe. Uprava in nadzorni svet se znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in javno razkrivata, kako bosta vodila in nadzirala družbo.

Namen politike upravljanja je opredeliti temelje sistema upravljanja, osnovna pravila upravljanja v družbi, osnovna pravila korporativnega upravljanja ter pregledno organizacijsko strukturo z opredeljenimi, preglednimi in doslednimi notranjimi razmerji glede odgovornosti in pristojnosti v sistemu upravljanja.

Cilj politike upravljanja je doseči trden, pregleden, razumljiv in zanesljiv sistem upravljanja družbe.

Politika opredeljuje skupine deležnikov ter strategijo komuniciranja z njimi, kot so delničarji,  kupci in poslovni partnerji, upniki, odvisne družbe, zasopeli, mediji, državni organi, lokalna in širša skupnost.

Politika določa tudi politiko transakcij med družbeno in povezanimi osebami, kot tudi zavezo o ugotavljanju nasprotja interesov in neodvisnosti članov uprave in nadzornega sveta.

Nadalje politika opredeljuje zavezo nadzornega sveta o ocenjevanju lasten učinkovitosti, določa naloge in pristojnosti nadzornega sveta, sestavo njegovih komisij.

V politiki je tudi določen jasen sistem razdelitve odgovornosti in pooblastil med člani organov vodenja in nadzora v družbi kot tudi pravila med družbo in njenimi povezanimi družbami ter njihovimi člani uprave in nadzornega sveta, ki niso zakonsko urejena.

V politiki je opredeljena tudi politika komuniciranja družbe in tudi varovanje interesov zaposlenih v družbi.

Trgovine Mladinska knjiga
Trgovine Mladinske knjige

Naše trgovine so zakladnice lepega in uporabnega

predplačniske kartice mladinska knjiga plus 1

Predplačniške kartice Mladinska knjiga PLUS

Podarite e-knjige, zvočnice, branke in serije video vsebin z eno aplikacijo.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Svet-knjige_Prijavnica
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu