Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Hero image MKsi_1920x1200_Jesenska 2023_CB2

Uredniška politika

Otroci radi berejo, kar jim je všeč.

Likovna podoba revije

Otrok prihaja v stik z likovnimi umetninami najkakovostnejših sodobnih slovenskih avtorjev za otroke. Ker je za nebralca ali oblikujočega se bralca najpomembnejši stik s stranjo oziroma pogled na ilustracijo, posvečajo na uredništvu temu veliko pozornost. Daljše pripovedi so bogato členjene z ilustracijami, tako da je mogoče pravljico brati in gledati kot slikanico. Tudi oblikovanje je naklonjeno oklevajočemu bralcu oziroma otroku z bralnimi težavami – črke in razmiki med vrsticami so primerno veliki, vrstice niso predolge, besedila so včasih barvno podložena, členjena z obarvanimi deli besedila ipd.
 

Didaktični del revije

Obsežna priloga Zmorem. Znam. Sama. Sam. prinaša zabavne naloge, ki jih otrok lahko rešuje sam. Naravoslovne in tehnične rubrike s fotografijami in sliko pokažejo in približajo različna okolja in živali, ki prebivajo v njih, vesolje, raziskovanje, tipe in delovanje strojev, vozil … Likovna vzgojnost in sporočilnost Cicibana je že v sami vrhunski ilustraciji in fotografiji predvsem domačih ilustratorjev in fotografov. V reviji pa so tudi spodbude k likovnemu ustvarjanju otrok (likovne in likovno-tehnične delavnice) likovnih pedagoginj Eve Jeraj in drugih.
 

Glasbena rubrika

Za urejenost in raznovrstnost glasbene rubrike skrbi zunanja urednica Katja Virant Iršič. Njen uredniški koncept temelji na zavesti, da je treba otrokom tudi z glasbenega vidika ponuditi le najboljše. Glasbena urednica skuša s svojim izborom skladb in dodatnimi napotki za starše, vzgojitelje in učitelje ohranjati in spodbujati senzibilnost otrok. Spodbuja jih k petju umetniško dovršenih otroških pesmi, k estetski interpretaciji in k podoživljanju različnih glasbenih vsebin. K sodelovanju vabi najpomembnejše sodobne skladatelje resne glasbe.
Revija torej v svojem didaktičnem delu sistematično pokriva vsa področja otrokovega razvoja.
 

Cici Vesela šola

Posebno mesto ima Cici Vesela šola, nosilna mesečna vzgojno-izobraževalna rubrika. 
Vsak mesec obravnava skrbno in premišljeno izbrano temo. S Cici Veselo šolo otroci širijo znanje na področju kulture oz. estetske vzgoje, socialnega učenja, družbe, naravoslovja, tehnike, ekologije, športa … Besedila so jasna, zabavna in poljudna, z nazornimi ilustracijami in fotografijami, ki pritegnejo otrokovo pozornost. Vsak otrok lahko ob koncu šolskega leta preveri svoje znanje na ciciveselošolskem dnevu, ki poteka v vrtcih in šolah. Sodelujejo lahko vsi otroci, tudi tisti, ki niso naročeni na revijo. Preizkus ni tekmovalno naravnan, saj na koncu prav vsi otroci, ki rešijo igrive (brezplačne) vprašalnike, prejmejo ciciveselošolsko pohvalo.
 

Spodbude za bralno in likovno vzgojo. 

Umetnija meseca

Likovna pedagoginja Jadranka Ivačič izbere najboljše likovno delo meseca in ga pospremi s kratko utemeljitvijo. 

Cici nabiralnik

Izbor otroških pesmi, zgodb, ugank in otroških likovnih izdelkov pripravljata Jadranka Ivačič in uredniška ekipa.

Boštjanova bradna značka

Strastni bralec Boštjan Gorenc Pižama motivira za branje dobrih knjig. 
 

Ucimse.com, dobitnik mednarodne medalje
Učimse.com

Nagrajeni portal za šolarje z zabavnimi nalogami, skladnimi z učnim načrtom

https://naroci.mladinska-knjiga.si/kategorija/4456/ciciban
Razvajamo naročnike

Naročniki Cicibana imajo 15 odstotkov ugodnejšo naročnino.

Preverite in naročite še danes!

 

 

 

 

 

https://www.ciciklub.si/e-pristopnica
Otroški knjižni klub

Odprite otroku vrata v čarobni svet branja.

Pridružite se Ciciklubu. Brezplačno članstvo vam prinese mnoge ugodnosti pri nakupu knjig, igrač in iger.
 

Več na portalu Ciciklub.si.

 

Menu