Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Temelji slovenstva

Izbrani dokumenti, odlomki

Zgodbe, pričevanja o gorečnosti za »skupno stvar«

Knjiga Temelji slovenstva prinaša presek dosedanjih spoznanj zgodovine slovenstva in narodovega spomina. 

 

O stanju prosvete na Kranjskem!

Blaž Kumerdej, šolnik, razsvetljenec, narodni buditelj, je v pismu cesarici Mariji Tereziji opisal klavrno stanje šolstva. Dve leti pozneje je Splošni šolski red že predpisal šolsko obveznost za otroke od 6. do 12. leta. Kumerdejev predlog je bil torej brez pridržkov sprejet. 

Temelji slovenstva
Kumerdej, Blaž. Vadenje sa brati v' usse sorte pissanji sa sholarje teh deshelskeh shol ..., 1800.

 

Slovenci, Slovenija 

Po zaslugi barona Žiga Zoisa (1747‒1819) in njegovega kroga sta se začela v prvi polovici 19. stoletja širiti izraza Slovenci in slovenski jezik. Leta 1811 je Jernej Kopitar v pismu Zoisu prvič definiral razprostranjenost slovenskega jezika, ki naj bi se govoril tudi okoli Zagreba in vse do ogrskih županij pri Blatnem jezeru.   

Temelji slovenstva
Andrej Janez Herrlein, portret barona Žiga Zoisa, začetek 19. stoletja.

Temelji slovenstva
Jovan Vesel Koseski, pesem Slovenija, posvečena cesarju ob njegovem prihodu v Ljubljano. Kmetijske in rokodelske novice, 4. 9. 1844.

 

Aktivizem vzdigne »narodne peruti«

V drugi polovici 19. stoletja je bilo na območju današnje slovenske Štajerske izjemnega pomena delovanje Antona M. Slomška in duhovnikov njegove škofije. V pridigi iz leta 1838 »Dolžnost svoj jezik spoštovati« je poudaril, da »med vsemi jezikami mora Slovencam naš materni jezik nar ljubši biti«.

Temelji slovenstva
»Biti Slovenec naj bo naša čast!« Anton M. Slomšek

 

Boj za zedinjeno Slovenijo v 20. stoletju

»Dne 28. t. m. obhajamo prvo obletnico svoje svobode. Ta dan hočemo praznovati na način, da bomo zbrali velik dar za našo neodrešeno domovino, za našo Primorsko in Koroško. Česar nismo mogli rešiti z našo krvjo, moramo rešiti z našim delom.«
Plakat za akcijo »Dar svobode«

Plakat poziva k zbiranju prispevkov za Primorsko in Koroško, za »neodrešeno domovino« po prvi svetovni vojni. To je postal slogan številnih agitatorjev različnih narodov za novo, po njihovem mnenju bolj pravično razmejitev. Slovenija je večji del »neodrešene« Primorske dobila po drugi svetovni vojni, meja proti Koroški pa se ni več spreminjala.

Temelji slovenstva
Plakat, ki poziva k zbiranju prispevkov za Primorsko in Koroško, za »neodrešeno domovino«, Arhiv RS

 

Slovenci ali Jugoslovani

V prvi Jugoslaviji so se kmalu razkrila razhajanja o nacionalni identiteti. Zaradi vztrajanja na unitarizmu, ki je dopuščalo dolgoročno utopitev slovenščine v enotnem državnem jeziku, so bili liberalni politiki pogosto tarča posmeha zaradi »jugoslovenščine«.

Temelji slovenstva
Karikatura zaradi vztrajanja pri »jugoslovenščini«. Ilustrirani Slovenec, II, št. 9, 28. 2. 1926, str. 72.

 

Meje se rišejo na novo

Ob kapitulaciji Nemčije so bile jugoslovanske in z njimi tudi slovenske vojaške enote v Trstu in Celovcu, straža je varovala tudi vojvodski prestol. Nekaj dni se je zdel sen Zedinjene Slovenije uresničen. Na zahtevo velikih zmagovalcev je morala jugoslovanska vojska avstrijsko Koroško, Tržaško in del Primorske kasneje zapustiti.

Temelji slovenstva
Partizanska straža pri vojvodskem prestolu na Gosposvetskem polju maja 1945. Muzej novejše zgodovine.

 

Slovenija naj bo demokratična družba

»1. člen bi moral biti zahteva po pluralistični demokraciji«
Ivan Urbančič na seji ustanovitvenega odbora Slovenske demokratične zveze, 8. 12. 1988 

Zelo sočne komentarje politične scene je v osemdesetih letih objavljala revija Mladina v karikaturah Tomaža Lavriča. Seveda so priprave na volitve postale ena od najpomembnejših političnih tem. Slovenke in Slovenci so se aprila 1990 prvič po več kot pol stoletja odpravili na večstrankarske demokratične volitve.

Temelji slovenstva
Tomaž Lavrič, Diareja (Ljubljana: Mladina, 2002)

Temelji slovenstva
Temelji slovenstva

Zakladnica dokumentov slovenstva od naselitve do danes

https://obrazci.mladinska.com/temelji-slovenstva
Naročite svoj izvod

Temelji slovenstva – dokumenti in dokazi neprecenljive dediščine

Naročanje po telefonu

Pokličite na brezplačno številko 080 12 05

Menu