Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Temelji slovenstva

Neprecenljiva dediščina

Nekdaj sanje, danes resničnost

Kaj se je dogajalo tistega dne, ko so slovanska krdela pridrvela na območje naselitve? Ne vemo natančno oziroma vemo le to, o čemer obstajajo viri.

V edinstveni knjigi Temelji slovenstva so izbrani dokumenti in dokazi neprecenljive dediščine z izčrpnim spremljevalnim besedilom razvrščeni v 60 poglavij tematsko in po zgodovinskih obdobjih od naselitve v 6. stoletju vse do osamosvojitve in pridružitve Evropski uniji. 

Temelji slovenstva
Javna in semeniška knjižnica, prva javna znanstvena knjižnica na Slovenskem, ustanovljena leta 1701 in opremljena v letih 1721—1725.

 

Prvi spomeniki in dokumenti pismenstva

Temelji slovenstva
Triobrazni relief, St. Martin am Silberberg, Koroška, slovansko božanstvo, morda Triglav, iz časa poganske Karantanije iz prve pol. 8. stoletja.

 

Slovansko bogoslužje Cirila in Metoda

Bogoslužje Cirila in Metoda v Spodnji Panoniji v 9. stoletju je za Slovence večidel povezano z idejo slovanstva v 19. in 20. stoletju, večjega pečata pa v slovenski zgodovini ni pustilo.

Temelji slovenstva
Fotografije črepinj z glagolskimi črkami iz cerkve sv. Hadrijana v Blatenskem kostelu.

 

Med Brižinskimi spomeniki in Trubarjem

Iz obdobja med 13. in 16. stoletjem se je ohranilo 13 dokumentov nabožne ali uradovalne narave. Med njimi so pomembnejši Videmski in Škofjeloški rokopis, Celovški ali Rateški rokopis, Černjejski ali Čedajski rokopis, Kranjski rokopis, Stiški rokopis …

Temelji slovenstva
Stiški rokopis iz 1. pol. 15. stoletja.

 

Raba in razvoj slovenskega jezika skozi stoletja.  

»Obred, ki mu ni bil para v Evropi!«
Jean Bodin (1530—1596)

Slovenski kmet je l. 1414 zadnjič izročil vojvodi oblast v slovenščini. Na kamnu je sedel svoboden kmet, ki je držal z eno roko marogastega bika, z drugo kobilo. Predenj je stopil kmečko oblečeni novi vojvoda …

Temelji slovenstva
Najstarejša znana upodobitev ustoličenja koroške vojvode iz leta 1479/80.

 

Slovenščina ni bila le jezik kmetov!

Štajerski plemič Ulrik Liechtensteinski v svoji pesnitvi Služba dami (1255) popisuje, kako ga je na njegovem potovanju na meji pozdravil koroški vojvoda v slovenskem jeziku: Buge waz primi gralva Venus (Bog vas sprejmi, kraljica Venera).

Temelji slovenstva
Ulrik Liechtensteinski kot Venera v šlemni opremi.

 

Protireformacija in katoliška obnova

Prepovedi protestantskega delovanja 1598 je sledil izgon pridigarjev, pri čemer se je katoliški nadvojvoda opiral predvsem na škofa Hrena. Leta 1597 so v Ljubljano prispeli jezuiti in temeljito prenovili šolstvo, organizirali tudi višje študije, primerljive z univerzami v Evropi.  

Temelji slovenstva
Ljubljanski škof Tomaž Hren na portretu, pripisanem Petru Steidlerju.

 

»Kaj Slovenci terjamo?« − narodno prebujenje v 19. stoletju.

»Naša reč slovenska živo klije, dokler naše verno srce za naš narod bije.«
Fran Levstik
 

Razmah kulturnega življenja

V tej stavbi so leta 1789 krstno uprizorili Županovo Micko, prvo komedijo v slovenskem jeziku. V živahnem čitalniškem obdobju v 19. stoletju so bile priljubljene burke, ljudske igre in operete. Prvo slovensko opereto in opero je napisal Benjamin Ipavec.

Temelji slovenstva
Stanovsko gledališče v Ljubljani, kolorirana litografija Jurija Pajka (1836).

 

Program Zedinjena Slovenija 

»En jezik, en narod, ena država!« Prvi je izrazil misel o združitvi Matija Majar, stolni kaplan v Celovcu. Ideja slovenstva se je širila v kulturnih društvih in čitalnicah. Mohorjeva družba je natisnila na desetine knjig in imela ob koncu prve svetovne vojne 90.512 članic in članov.

»Slovenščina, mila beseda naše matere, naj nam bo ravno tako draga kakor zemlja, na kateri je naša zibel tekla.« 
Anton M. Slomšek

Temelji slovenstva
Tabori so predramili množice – tabor v Žalcu (razglednica, detajl).

 

Uresničene večstoletne sanje

Odporniško gibanje in boj za kulturo

To gibanje je v nasprotju z drugimi odporniškimi gibanji v Evropi namenilo veliko pozornost kulturi. Razglašeno je bilo kulturno nesodelovanje z okupatorjem. Prva poklicna kulturna ustanova (Slovensko narodno gledališče) je nastala na osvobojenem ozemlju. Vodstvo SNOS-a je še med vojno sprejelo odlok o kulturnem prazniku. 

Temelji slovenstva
Poziv k znamenitemu, t. i. kulturnemu molku. Slovenski poročevalec, III, št. 14, 6. 4.

Temelji slovenstva
Odlok o slovenskem kulturnem prazniku že med vojno, februarja 1945.

Temelji slovenstva
Pomembna knjiga, natisnjena v delavnicah osvobodilnega gibanja. 

 

Slovenija – prvič v zgodovini neodvisna

Proces demokratizacije je v Sloveniji potekal brez pretresov, kar so zaznali tudi zunaj meja. Na zemljevidu Jugoslavije ob koncu poročila CIE je jasno označeno, da naj bi Slovenija in Hrvaška zapustili skupno državo, bolj problematični so se zdeli drugi deli stare skupne države.  

Temelji slovenstva
Dokument CIE o možnem preoblikovanju Jugoslavije iz oktobra 1990.

 

»Eno od "starih navad" bomo najbrž želeli ohraniti tudi v prihodnosti, ko bomo člani Evropske unije. To je naša identiteta, to sta jezik in vsa tista kultura, ki je povezana s slovenščino.«
Dimitrij Rupel

Temelji slovenstva
Temelji slovenstva

Zakladnica dokumentov slovenstva od naselitve do danes

https://obrazci.mladinska.com/temelji-slovenstva
Naročite svoj izvod

Temelji slovenstva – dokumenti in dokazi neprecenljive dediščine

Naročanje po telefonu

Pokličite na brezplačno številko 080 12 05

Menu