Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Šolanje od doma – izziv za otroke in starše

Šolanje od doma zahteva nova pravila. Preverite, katera.

Učno okolje je v običajnih razmerah pretežno vezano na šolski prostor, v katerem učni proces teče po vnaprej postavljenem urniku. 

Šolanje od doma zahteva od otrok in staršev, da svoje domače okolje naenkrat jasneje strukturirajo, prilagodijo učnim zahtevam, postavijo nova pravila.

Poseben izziv je za otroke zlasti nenadna potreba po dobri organizaciji lastnega časa ter usklajevanje svojih želja in interesov z zahtevami učnega procesa. Otroci in starši so na omenjene izzive različno pripravljeni. Njihovo pripravljenost na izzive šolanja od doma pogosto omejujejo tudi zelo aktualne življenjske okoliščine: odsotnost staršev zaradi delovnih obveznosti, pomanjkljivo znanje uporabe spletnih orodij, hkratna prisotnost in zahteve sorojencev ...

Da bi sebi in otroku olajšali delo od doma, nam lahko pomagajo naslednji nasveti.
 

Uredimo delovni prostor

Otroku zagotovimo miren, urejen, ustrezno osvetljen delovni prostor, ki je stalen. Delovna miza, kjer bo opravljal svoje delo za šolo in sledil razlagam na spletu, naj bo dovolj velika, na njej naj bodo samo pripomočki, ki jih otrok potrebuje za delo.
 

Delo načrtujmo

Otroka aktivno vključimo in spodbujajmo k načrtovanju lastnega učnega dela. Skupaj z njim (odvisno od starosti in razvitih organizacijskih veščin) že dan pred izvedbo aktualnih učnih zadolžitev pripravimo vse, kar bo potreboval za tekoči dan. Otroka spodbujajmo, da spremlja in sproti označuje opravljene zadolžitve. Aktivno spremljajmo otrokovo učno delo, ko konča, pa skupaj preverimo, ali je res opravil vse. Bodimo mu v oporo in pomoč. Skupaj z njim se veselimo opravljenega dela.
 

Pogovarjajmo se

Spodbujajmo otroka, da sporoča svoje učne potrebe (nas v primeru nerazumevanja prosi za pomoč, prosi za pomoč starejše sorojence, poišče dodatne informacije pri sošolcih, učiteljih).

Svoja pričakovanja prilagajajmo realni situaciji in otrokovim zmožnostim. 

Vzpostavimo stik z učitelji

Če učne zahteve presegajo otrokove učne zmožnosti (če zaradi težav s pozornostjo ne zmore slediti razlagam v času videokonferenc, ne zmore opraviti vseh učnih zadolžitev, ima čustvene stiske), to sproti sporočajmo otrokovim učiteljem. Skupaj z njimi bomo poiskali ustrezne rešitve – na primer individualne videokonference otroka z učiteljico, telefonski razgovor, individualizirane in diferencirane učne zahteve ... 
 

Spodbujajmo odmore

Otroka spodbujajmo k aktivnim odmorom med učnim delom, med videokonferencami. Ti naj vključujejo kratke gibalne aktivnosti (počepi, poskoki …), pitje vode, odhode na WC, uživanje sadja … Aktivni odmori naj ne bodo namenjeni uporabi elektronskih naprav. Z otrokom se že vnaprej dogovorimo in določimo čas, ki bo namenjen zabavi na teh napravah, naj bo pa tega manj kot običajno. Nadomestimo jih s skupnim preživljanjem prostega časa (družabnimi igrami, ročnimi dejavnostmi itd.).
 

Ohranimo rituale in stike

V času šolanja od doma ohranjajmo običajni dnevni ritem ter skupne rituale (skupne obroke, uro vstajanja, odhoda v posteljo, prosti čas). Otroke spodbujajmo, da ohranjajo varen stik s sošolci tudi v času šolanja od doma.

Uvedimo proste nedelje, ko ugasnemo računalnike in se odpravimo v naravo.

Otroci s posebnimi potrebami

Pri njih še posebej aktivno sodelujmo z vsemi pedagoškimi delavci, ki otroka spremljajo in mu pomagajo v šoli. Sproti jim sporočajmo otrokove potrebe in omejitve, prosimo za pomoč pri individualiziranju in diferenciranju učnih zahtev, pri organizaciji učnih ciljev in izbiri ustreznih strategij.
 

Ostanimo realni

Otroke spodbujajmo k samostojnosti, obenem pa svoja pričakovanja prilagajajmo realni situaciji ter otrokovim trenutnim zmožnostim.
 

Dan brez zaslonov, dan v naravi

Ker starši čez teden težko uskladimo vse šolske obveznosti in službo, se pogosto zgodi, da je treba kaj za šolo opraviti še čez vikend. Zato uvedimo vsaj proste nedelje, ko ugasnemo računalnike, pozabimo na obveznosti, se odpravimo na sprehod v naravo, skupaj spečemo piškote, si vzamemo čas za družabno igro in se posvetimo drug drugemu.

Pika Polona Bižal
O avtorici

Pika Polona Bižal je defektologinja z 20-letnimi izkušnjami na področju dela z otroki in mladostniki z razvojnimi motnjami in specifičnimi učnimi težavami.

 

 

Članek je bil objavljen v reviji Pogled

Pogled o različnih vidikih vzgoje in starševstva piše poglobljeno, tehtno in praktično. Zaupanja vredne vsebine pišejo znani slovenski strokovnjaki z različnih področij.
Spoznajte revijo >

REvija_Pogled_marec_2023_naslovnica
Pogled

Pogled lahko pridobite kot brezplačno starševsko prilogo ob naročilu otroških revij Cicido in Ciciban.

Menu