Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

MP8_amb.

Izbruhi na Soncu

Kaj so sončevi izbruhi in zakaj jih je v zadnjem času tako veliko?
Maj, 13 let

Sonce ni vedno enako, čeprav se nam tako zdi. Ker se v njem sprošča skoraj nepredstavljivo veliko energije, so tudi pojavi na njem lahko zelo burni.

Med najbolj divje pojave spadajo izbruhi, pri katerih s Sonca v vesolje z veliko hitrostjo poletijo ogromni oblaki vročega plina. Tega sicer ne moremo videti, saj za to potrebujemo posebne teleskope, lahko pa vidimo posledice, če tak izbruh ponoči prileti v ozračje. Takrat na nebu zasveti polarni sij.

Vsa snov je sestavljena iz atomov, ti pa so sestavljeni iz električno pozitivnega jedra in elektronov, ki so električno negativni. Če se elektroni na neki način ločijo od jeder, potem ti lahko potujejo in temu pravimo električni tok. Prav premikanje elektronov poganja vse električne naprave okoli nas.

Magnetno polje

Električni tok pa v svoji okolici ustvarja magnetno polje, nevidno silo, s katero se med seboj na primer privlačijo hladilniški magneti. Magnetno polje pa povratno vpliva na naelektrene delce v snovi, ki se pod njegovim vplivom gibljejo drugače kot sicer. To povezavo med elektriko in magnetizmom izkoriščajo v elektrarnah, kjer z vrtečimi se magneti v generatorjih ustvarjajo elektriko.

IlustracijaMP-sonce

Sončeve pega

Na Soncu je zelo vroče, zato so elektroni v atomih plina, iz katerega je Sonce sestavljeno, ločeni od atomskih jeder. Pravimo, da je plin ioniziran, zato ga imenujemo plazma. Ker se Sonce vrti, se plazma v njem dviguje iz notranjosti in se neprestano meša; to je tako, kot bi po Soncu tekla elektrika. Zaradi tega tam nastane zelo močno magnetno polje, več tisočkrat močnejše od polja v okolici hladilniških magnetov. Vplivi tega magnetnega polja se najbolj kažejo kot sončeve pege, ogromna hladnejša območja na Soncu. Pege nastajajo, se spreminjajo in čez nekaj dni izginejo glede na to, kako se spreminja magnetno polje. Pege so lahko velike tudi za deset zemeljskih obel. Lahko si samo mislite, kako velika energija je shranjena v tamkajšnjem magnetnem polju.

Izbruh in polarni sij

Močno magnetno polje se občasno odtrga od zunanjih plasti Sonca in v vesolje s seboj odnese vročo plazmo. Temu pravimo izbruh. Tak orjaški oblak oziroma mehur, v katerem je približno milijarda ton plazme, leti s hitrostjo nekaj tisoč kilometrov na sekundo. Ne kilometrov na uro, kilometrov na sekundo! Če tak izbruh zadene Zemljo, trči v ozračje, ki zasveti v mavričnih barvah polarnega sija.

Polarni sij nastane, ko v ozračje trči plazma, ki je s Sonca odletela ob izbruhu

V zadnjem obdobju je na Soncu veliko izbruhov, saj se naša zvezda bliža višku magnetne aktivnosti, ki se ponavlja vsakih enajst let. Zaradi tega so polarni siji pogostejši in vidni tudi v naših krajih in ne le okoli severnih in južnih polarnih območij.

Članek je bil objavljen v reviji Moj planet

Moj planet je izvirna slovenska poljudnoznanstvena revija za otroke od 8. leta naprej, ki radi spoznavajo živali, rastline, naravne pojave in ves ta širni svet okoli sebe.
Več o reviji >

naslovnica MajMP
Moj Planet

Naročniki na dom ste deležni 15 % popusta, ob posebnih akcijah pa prejmete še imenitna darila. Spremljajte naše posebne ponudbe!

Menu