Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Družboslovje, Geografija

Družboslovje, Geografija

Učbenik za nižje poklicno, srednje poklicno-tehniško in srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje

Karmen Cunder

Učbenik, ki ga zaznamujejo strokovnost, preprostost in zanimivost. 

Besedila v učbenikih tvorijo nazorno celoto v povezavi s številnimi risbami, fotografijami, grafikoni in karikaturami. Snov je razporejena v učne enote, ki so prikazane na dveh oz. štirih straneh, kar prispeva k večji preglednosti snovi. Ponekod so podane izpostavljene teme. Enote se zaključijo s temeljnimi pojmi in vprašanji za ponovitev. 

Z rubrikami: Izpostavljene teme in Ali veš ter praktičnimi vajami je možno z učnimi diferenciacijami prilagoditi gradivo učbenuika Družboslovje - geografija učenčevim učnim potrebam in interesom. Skrbna izbira grafično-ilustrativnega gradiva omogoča realizacijo didaktičnega načela - učni prenos: vsebinski prenos in prenos načina učenja.
dr. Karmen Kolnik Kolenc, recenzentka

Metodično je učbenik Družboslovje - geografija dobro zasnovan, saj omogoča tudi skupinsko delo in zadolžitve z delovnimi lističi. K privlačnosti učbenika pripomore poleg tekočega, lahko berljivega besedila tudi veliko slikovnega gradiva, Mateja Fidler, recenzentka

 

Leto izida: 2006

Število strani: 104

ISBN/EAN: 9788611156736

Mere izdelka: 29,8 x 21

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Urednik: Milivoj Stankovič

iUcbeniki_Blok
Interaktivni učbeniki za srednjo šolo

iUčbeniki

Več kot 50 interaktivnih učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv - za sodobnejši in privlačnejši pouk

Revija za radovedne

Dr. Gregor Majdič o reviji Gea

Spoznajte revijo Gea

Pogovor z urednico Uršo Jurak Kuzman

Ucbeniki_Matura_Blok

Obvezna in dodatna gradiva za večji uspeh na maturi

Preverite.

Menu