Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Za otroka je učenje vir sreče

Mislite, da je vaš otrok nadarjen?

Razvoj možganov je najintenzivnejši v prvih letih življenja, zato je to obdobje najpomembnejše za ustvarjanje temeljev za poznejši razvoj otrokovih sposobnosti.

Raziskave namreč kažejo, da intelektualne sposobnosti niso odvisne od števila nevronskih celic, ki je genetsko določeno, temveč od števila povezav med njimi. Povezave pa nastajajo pod vplivom okolja in nanje lahko vplivamo s primernimi dejavnostmi.
 

Izkoriščanje potenciala

Raziskave so pokazale, da le 15 odstotkov članov Mense, ki imajo v povprečju IQ 148 in več, sodi v skupino nadarjenih. To je sicer bistveno več kot v splošni populaciji, v kateri je ta delež dva odstotka, vseeno pa je zanimivo, da tako velik delež tako inteligentnih ljudi ni izkoristil naravnega potenciala. Kaj je »šlo narobe«? 

Odgovor ponuja program oziroma sistem učenja NTC dr. Ranka Rajovića, zdravnika specialista, ustanovitelja združenja MENSA Jugoslavije (danes Srbije) in Oddelka za nadarjene NTC (Nikola Tesla Centar), predavatelja na področju razvijanja nadarjenosti, izkustvene in socialne pedagogike. Gre za vprašanje števila nevronskih povezav v ključnem predšolskem obdobju, ko se te povezave, ki oblikujejo otrokov kognitivni razvoj, najintenzivneje tvorijo.

 

Pomen prave spodbude

V predšolskem obdobju je za razvoj otroka ključno, kako starši preživljamo čas z njim; s katerimi dejavnostmi otrok spoznava svet okrog sebe; katere in kakšne zgodbe navdihujejo njegovo domišljijo ter da mu dopustimo svobodo, da se sam spopada z dolgčasom in tako krepi svojo ustvarjalnost.

Temeljni pristop programa NTC, ki inovativno povezuje spoznanja medicine in pedagogike, je igra. Skozi igro se namreč otrok lahko nauči in izvede skoraj vse razvojne in izobraževalne korake, zato je igra za otroka bistvena. Otroški možgani hrepenijo po znanju, in ko se otrok nauči nekaj novega, ga preplavijo hormoni sreče, zato je učenje – če temelji na igri, sproščenosti, smehu in medsebojni pomoči, ne pa na učenju na pamet in prisili – za otroka pravi vir sreče.
 

Celosten razvoj otroka

Program NTC poudarja razvoj spretnosti in okretnosti otroka (motorika), osredotoča se na otroka, ki zna misliti, povezovati, se učiti z igro in pri tem usvajati nove informacije, ter pri otroku krepi razvoj ustvarjalnosti, koncentracije, dvig pozornosti, spodbujanje divergentnega mišljenja ter doseganje funkcionalnega in uporabnega znanja. Vse to pa so ključne spretnosti za prihodnost.

Kot pravi dr. Ranko Rajović: »Ne vemo, kaj v prihodnosti čaka naše otroke. Kar pomislimo! Od desetih trenutno najbolj zaželenih poklicev jih devet pred desetletjem še ni bilo. Otroke torej pripravljamo na poklice, ki še ne obstajajo. Zato je ključno, da jih ne spodbujamo k učenju na pamet, temveč jih naučimo razmišljati.«

Mislite, da je vaš otrok nadarjen? Kot meni dr. Ranko Rajović, je visoka inteligenca le eden od pogojev, da bi lahko nekoga uvrstili v skupino nadarjenih. Poleg visoke inteligence mora imeti še nekaj pomembnih lastnosti: 
• zgodnja raba bogatega besedišča; 
• spretnost v jezikovnem izražanju, uporaba fraz in celih povedi v zelo zgodnjih letih; 
• splošno opazovanje; 
• izražen interes za knjige, pozneje za atlase, enciklopedije; 
• zgodnji interes za datume in uro; 
• sposobnost koncentracije; 
• zgodnje odkrivanje vzrokov in posledic (zaradi česar je čustveno občutljiv).

Dr. Ranko Rajović v svojih knjigah Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka in IQ otroka – skrb staršev ponuja koristne nasvete za razvoj otrokovih sposobnosti. Povezuje jih na način, ki:

  • hkrati stimulira senzomotorični in kognitivni razvoj otroka,
  • ponuja predloge vaj za razvoj motorike in asociativnega razmišljanja,
  • igre s simboli,
  • povezovanje držav in njihovih himn,
  • ugankarske zgodbe,
  • igre s prometnimi znaki,
  • pesmice za učenje tujih jezikov,
  • iskanje skritih oblik …

Za program NTC je dr. Rajović prejel nagrado mednarodnega združenja MENSA. Sodeluje s številnimi vzgojitelji, učitelji in raziskovalci, program pa v različnih oblikah izvaja že v več kot 20 državah, tudi v Sloveniji.

Naloge in dejavnosti so preizkusili številni malčki in njihov odziv vedno znova potrjuje, da je učenje na pravi način za otroka res vir sreče.

Menu