Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Headway so učbeniki, ki jim učenci zlahka sledijo

Učbeniki, ki jim dijaki z užitkom sledijo

Slovenski učitelji angleškega jezika o odlikah učbeniškega kompleta Headway.

Serija učbenikov za učenje angleškega jezika Headway se je v treh desetletjih razvila v zaupanja vredno metodo, ki ji zaupa ves svet.

Kaj je njena skrivnost, kako deluje v praksi, kako jo sprejemajo dijaki in zakaj je njihova prva izbira, smo povprašali slovenske učitelje angleškega jezika.

Mag. Peter Cigrovski, prof., II. gimnazija Maribor 

»Headway je zagotovo ena izmed najbolj trdoživih učbeniških serij. Z njo sem se srečal že kot dijak, kasneje pa po njej kar nekaj let tudi učil kot učitelj. Kljub temu, da je na trgu nepregledna množica različnih učbenikov in je konkurenca velika, mnogi še vedno posegajo prav po Headwayju, saj predstavlja dobro mešanico zanimivih tem, dovolj visoke zahtevnosti in integracije vseh jezikovnih veščin.
Kot učitelja me je k učbeniku pritegnila predvsem sistematičnost serije, logično povezovanje tem s slovnico in nenehno nadgrajevanje obstoječega znanja. Eden izmed razlogov, zakaj smo se kot aktiv anglistov odločili prav za Headway, pa je tudi njegova digitalna podprtost, ki učiteljev vsakdan zagotovo poenostavi: kratki, približno 10 minut dolgi filmi v vsaki enoti z vnaprej pripravljenimi izročki; testi za sprotno preverjanje znanja in šolske naloge; že izdelane PowerPoint predstavitve za slovnico ipd. so del Headwayjevega digitalnega paketa. V izobilju dodatnega materiala vsak izmed učiteljev najde nekaj zase. 
Menim, da tudi dijaki doživljajo Headway kot učbeniško serijo, ki ji z užitkom sledijo: učbenik je grafično všečen, kar ni nepomembno, logično strukturiran ter prinaša teme, ki so za najstniško populacijo relevantne in aktualne.«

Klavdija Stepančič, prof., Gimnazija Jurija Vege Idrija

»Headway Intermediate je bil prvi učbenik, s katerim sem začela svojo učiteljsko pot, in ko smo ga po mnogih letih zamenjali, sem pogrešala njegovo sistematičnost in kvaliteto posnetkov.
Ko smo se letos odločali za zamenjavo, je bila 5. izdaja Headway Intermediate prva izbira, ker ponuja veliko več kot le učbenik in delovni zvezek. Zlasti v času izobraževanja na daljavo so bile dodatne e-vsebine Online Practice zelo dobrodošle, ker sem lahko od doma spremljala znanje dijakov, ugotavljala, kje imajo težave, in jih usmerjala v dejavnosti za izboljšanje rezultatov.«

Tanja Breznik, prof., Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

»Moje prvo srečanje z učbenikom Headway – to je bil Headway Upper-Intermediate – se je zgodilo septembra 1988, ko sem obiskovala 3. letnik srednje naravoslovne šole. Zelo rada se spominjam, kako smo obravnavali odlomek »Ves svet je oder« iz Shakespearjeve komedije »Kakor vam drago« in da sta težko besedišče in zanimiva vsebina odlomka vzbudili mojo vedoželjnost.
Še zdaj, ko uporabljam Headway kot učiteljica angleščine, z dijaki zelo rada obravnavam vse vsebine, ki so povezane s književnostjo, še posebej pa s Shakespearjem. Z dijaki smo dele zgodbe tragedije Romeo in Julija, ki je del Headway Intermediate Fourth edition, tudi nekajkrat odigrali.«
 

Oglejte si interaktivno brošuro, ki predstavlja vse, kar ponuja 5. izdaja Headwaya

 

Več o Centru Oxford

Center Oxford je največji slovenski ponudnik in distributer tujejezične literature za učenje tujih jezikov.

Preverite ponudbo učbenikov Centra Oxford > 

Več o Centru Oxford >

 

Menu