Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Zgodovina 4

Zgodovina 4

Učbenik

Mateja Režek Gregor Antoličič Špela Frantar Gordana Popovič Lozar

Učbenik sestavljajo obvezne in izbirne teme. Znotraj obveznih tem je zapisano temeljno znanje o politični, družbeni in gospodarski podobi Evrope in sveta, vključno z današnjim slovenskim prostorom, izbirne teme pa bodo znanje poglobile in razširile. 

Učbenik odlikujejo: 

  • razumevanje pouka zgodovine, iz katere vse izhaja, kot možnost za oblikovanje identitete, medpredmetno in znotrajpredmetno povezovanje z vsakdanjim življenjem; 
  • domišljena in sistematična predstavitev učne snovi, ki poudarja vzročnoposledične povezave ter snov smiselno nadgrajuje in povezuje; 
  • jasna in nazorna strukturirana metodično-didaktična zasnova, ki upošteva dijakove sposobnosti razumevanja in ga sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
  • najnovejša strokovna spoznanja ter bogato slikovno gradivo, zemljevidi in časovni trakovi, s katerimi dijaki razvijajo celostni pogled in zgodovinski način mišljenja;
  • številni zgodovinski viri, ki poglabljajo razlago ter krepijo različne bralnoučne strategije, kritično analiziranje, vrednotenje in samostojno izgrajevanje znanja; 
  • interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na iucbenikimk.si
  • nadaljevanje dobro sprejetega in nagrajenega učbenika Zgodovina 1. 

Dijak bo s pomočjo učbenika Zgodovina 4 razvijal kritično mišljenje, ustvarjalnost, digitalno pismenost in gojil sodelovalno kulturo. Učbenik dijake pripravlja na maturo in življenje.

Leto izida: 2021

Število strani: 332

ISBN/EAN: 9789610159889

Mere izdelka: 20,5 x 26 x 1,6 cm

Vezava: Mehka

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Ilustrator: Jaka Vukotič

Urednik: Mirjam Oblak

iUcbeniki_Blok
Interaktivni učbeniki za srednjo šolo

iUčbeniki

Več kot 50 interaktivnih učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv - za sodobnejši in privlačnejši pouk

Revija za radovedne

Dr. Gregor Majdič o reviji Gea

Spoznajte revijo Gea

Pogovor z urednico Uršo Jurak Kuzman

Ucbeniki_Matura_Blok

Obvezna in dodatna gradiva za večji uspeh na maturi

Preverite.

Menu