Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Slovenščina 4, 2. del, 2020

Slovenščina 4, 2. del

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole

Nataša Potočnik Sonja Osterman

Učno gradivo vsebuje diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;

Izdajo Slovenščina 4 odlikujejo:

  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega besedilnega in pragmatičnega znanja;
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju;
  • razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
  • razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa na hitro ponovitev snovi in »samoevalvacijo» naučenega;
  • diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
  • številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Četrtošolci s pomočjo samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 4 sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami.

Leto izida: 2020

Število strani: 1124

ISBN/EAN: 9789610155676

Mere izdelka: 21 x 29,8 x 0,7

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Ilustrator: Tanja Komadina

Urednik: Aleksandra Lutar Ivanc

Knjige istega avtorja

Otroci-ki-berejo_Blok
Beremo

Z branjem se otroci razvijajo v misleča in empatična bitja

Branje je ena ključnih zmožnosti, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. V poklicnem in osebnem. Za pridobivanje in za užitek.

Spoznajte revijo Ciciban

Pogovor z urednico Nano Kisel

Spoznajte Moj planet

Urednica Maja Bajželj o reviji

UcimSe.com

Računalniške igrice usklajene z učnimi načrti? Seveda!

Na portalu Učimse.com.

Menu