Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Moj Nande 1, kovček učnih gradiv za slo, mat in spo za prvi razred

Moj Nande 1

Alenka Rot Vrhovec Vanja Potočar Simona Gomboc Marina Rugelj Vida Manfreda Kolar Darija Peternelj Alenka Lukaček Andreja Vavpetič Vanja Jovićević

Kovček za prvošolce z učnimi gradivi za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja ter s kodo za Učimse.com. 

Prestižna mednarodna nagrada BELMA (Best European Learning Materials Award) za najboljša učna gradiva!

 

Enoten koncept za vse tri temeljne predmete

Nov komplet sodobnih učnih gradiv za slovenščino, matematiko in spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole uvaja sveže didaktične pristope, ki temeljijo na psiholoških in razvojnih potrebah otroka. V središče postavlja gibanje, igro, ustvarjalnost, razmišljanje, sodelovanje, učenje na podlagi lastnih izkušenj, aktivno vlogo učenca v učnem procesu, dinamiko …  
 

Gibamo se. 

Poudarek je na učenju z gibanjem in zanimivih gibalnih igrah: učenci štejejo s poskoki in počepi, črke oblikujejo s svojimi telesi, pišejo številke drug drugemu po hrbtu … Ker je zadovoljena njihova naravna potreba po gibanju, se naučijo več, hkrati pa razvijajo motorične spretnosti. 
 

Igramo se.

Del učnega procesa so premišljene didaktične igre. Vsak učenec prejme namizne igre, igralne figure, kocko, lesene palčke in listke s številkami za igrivo utrjevanje snovi. Učitelj za razred prejme še medpredmetno didaktično igro z igralno podlago, veliko mehko kocko in karticami z vprašanji z vseh treh predmetnih področij. 
 

Ustvarjamo. 

Učenci rišejo, režejo, lepijo in imajo aktivno vlogo v učnem procesu. V plastelin odtiskujejo geometrijske like, zlagajo ptička (origami), izdelajo družinsko hišico, snežaka, pikapolonico … S priloženimi lesenimi palčkami oblikujejo like, vzorce, številke, zaporedja … 
 

Razmišljamo.  

Pri učencih spodbujamo veččutno in izkustveno učenje (znanje usvajajo na podlagi lastnih izkušenj s svetom in ga povezujejo z vsakdanjim življenjem) ter ustvarjalno mišljenje, npr. Kaj bi bilo, če ne bi bilo prometnih znakov? V katero izmišljeno deželo bi ti rad odšel? Na kaj se spomniš ob številu štiri? 
 

Sodelujemo. 

Otroke spodbuja plišasti »sošolec«, papagaj Nande, ki je tudi osrednji povezovalni lik vseh treh delovnih zvezkov. Omogoča čustveno identifikacijo, prinaša elemente pripovedovanja zgodb, pomaga tkati dobre medsebojne odnose …
 

Digitalna podpora 

K zabavnemu utrjevanju znanja učence z elementi zgodbe in igre spodbujajo tudi interaktivne naloge na portalu UČIMse.com, ki mu je mednarodna žirija nemškega Združenja za pedagogiko in informatiko podelila prestižno mednarodno nagrado Comenius-EduMedia 2020. Interaktivne naloge lahko učenci rešujejo z učiteljem v razredu ali pa znanje utrjujejo doma, saj z delovnimi zvezki prejmejo tudi aktivacijske kode za brezplačen dostop do portala
 

Izjemna avtorska ekipa in kar 96 učiteljev evalvatorjev

Da so nova učna gradiva za 1. razred sodobna, privlačna, učinkovita in konceptualno poenotena, so poskrbele priznane strokovnjakinje: dr. Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc, Vanja Potočar, dr. Marina Rugelj, dr. Vida Manfreda Kolar, Darija Peternelj, mag. Alenka Lukaček, Andreja Vavpetič in Vanja Jovićević v sodelovanju s 96 izkušenimi učitelji evalvatorji. Ti so s svojim mnenjem pomembno vplivali na končno vsebino in obliko učnega gradiva.

Recenzentke za slovenščino:
dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Vida Medved Udovič, Sonja Osterma

Recenzentke za matematiko:
dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Amalija Žakelj, dr. Karmen Kranjec Klopčič

Recenzentke za spoznavanje okolja:
dr. Ljubica Marjanovič Umek, dr. Irena Hergan, Milena Ristić
 

Kovček Moj Nande 1 – vse, kar prvošolec potrebuje za znanje

Moj Nande 1

V ličnem kovčku prvošolec najde: samostojne delovne zvezke za slovenščino (1. in 2. del), matematiko (1., 2. in 3. del) in spoznavanje okolja s kodo za portal UČIMse za vse predmete prvega razreda, 20 namiznih iger, igralno kocko, 4 igralne figure, 50 lesenih palčk za sestavljanje likov, vzorcev, številk … in listke s številkami.

Kovček Moj Nande 1 je tudi odlična izbira za starše prvošolcev, ki v šoli uporabljajo druge delovne zvezke. V tem primeru je lahko odlično dodatno gradivo za utrjevanje znanja doma – tako z delovnimi zvezki kot z namizni igrami in drugimi pripomočki. 
 

Popolna podpora učitelju prvega razreda

Učitelji prejmejo brezplačen izvod tiskanega gradiva, brezplačen dostop do interaktivnih gradiv z vso podporo za poučevanje na portalu www.UCIMte.com (letne in dnevne učne priprave, učni listi, besedila za poslušanje …)  ter brezplačen dostop do vseh i-nalog na portalu www.UCIMse.com.

Učitelji, ki poučujejo s celotnim kompletom Moj Nande 1, pa poleg zgoraj naštetih ugodnosti brezplačno prejmejo tudi medpredmetno didaktična igro z igralno podlago in 600 karticami z vprašanji, mehko kocko za izvajanje didaktičnih in gibalnih iger, velikega plišastega papagaja Nandeta, žig Nandeta, bralno knjižico Juhej, že berem! in stenski plakat Gusarska pravila.
 

Vrhunsko oblikovanje in ilustracije

V vseh delovnih zvezkih otroke motivirajo hudomušne ilustracije simpatičnih likov in papagaja Nandeta. Vse ilustracije so delo Jake Vukotiča, gradiva pa je oblikovala večkrat nagrajena oblikovalka Barbara Jenko. Vsebino dopolnjujejo tudi skrbno izbrane in s premislekom umeščene fotografije.

Prikupni sošolec Nande

Nande, »gusar znanja«, kot prikupen »pliško« prvošolcem pomaga, da se čim več naučijo in se med seboj čim bolje razumejo.

Papagaj Nande

Leto izida: 2020

ISBN/EAN: 3831022483659

Mere izdelka: 24,5 x 35,2 x 8,2

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Ilustrator: Jaka Vukotič

Urednik: Aleksandra Lutar Ivanc Hema Vasle Tihana Kurtin Jeraj

Knjige istega avtorja

Otroci-ki-berejo_Blok
Beremo

Z branjem se otroci razvijajo v misleča in empatična bitja

Branje je ena ključnih zmožnosti, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju. V poklicnem in osebnem. Za pridobivanje in za užitek.

Maja Žugič in Slavica Remškar, urednici revije za najmlajše Cicido. Foto: Pika Žvan

Maja Žugič in Slavica Remškar o Cicidoju in ustvarjanju za najmlajše

Večerna joga za lahko noč

Lahko noč in dobro spi

UcimSe.com
Interaktivno učenje

Računalniške igrice skladne z učnimi načrti? Seveda!

Na portalu Učimse.com.

Menu