Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Biologija 1, O biologiji, celicah in genetiki

Učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah

Jasna Dolenc Koce Primož Zidar Jerneja Ambrožič Avguštin Iztok Tomažič

Učbenik O biologiji, celicah in genetiki odlikujejo sodobne raziskovalne metode, novodobna odkritja in najnovejša strokovna spoznanja priznanih strokovnjakov za botaniko, zoologijo, genetiko in metodiko biološkega izobraževanja.

Učbenik O biologiji, celicah in genetiki odlikuje še:

  • domišljena metodično-didaktična zasnova, ki upošteva možnost dijakove sposobnosti razumevanja in:
  • dijake pri obravnavi posameznih tem sistematično vodi od motivacije do sklepnega samopreverjanja;
  • dijakom pomaga osmisliti znanje s primeri iz konkretnega sveta;
  • z raznovrstnimi predlogi dejavnosti omogoča sprotno preverjanje razumevanja, utrjevanje in poglabljanje znanja;
  • dijake spodbuja h kritičnemu razmišljanju;
  • jasna struktura, ki omogoča celovit pregled nad temeljnimi in posebej označenimi maturitetnimi vsebinami;
  • sodoben koncept, ki biologijo postavlja v stvarni svet današnje dobe in pri dijakih vzbuja naravno zanimanje za biološke teme;
  • interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si.

Leto izida: 2018

ISBN/EAN: 9789610121015

Mere izdelka: 26 x 20,5

Datum izida:

Založba: Mladinska knjiga Založba

Ilustrator: Aleš Sedmak Iztok Tomažič

Urednik: Tatjana Vidic Iztok Tomažič

Knjige istega avtorja

Menu