Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Nepozabne

O ženskah, ki so premikale meje našega sveta

Datum objave:
Nepozabne - Plakat

Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta je knjige zgodb in podob petdesetih žensk, ki so vsaka na svojem področju orale ledino in generacijam žensk omogočile, da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim.

Kdo je bila prva slovenska pilotka? Policistka? Medicinska sestra? Poznamo prvo slovensko zdravnico, kiparko, hotelirko, arhitektko? Smo že slišali za Zallo Zarano, Avgusto Danilovo, Almo Sodnik, Evgenijo Šumi, Alojzijo Štebi? To so le nekatere od junakinj knjige Nepozabne: ženske, ki so premikale meje našega sveta. Dejavne so bile na različnih poljih, pomembno so sooblikovale našo skupnost in naš prostor ter mnogim generacijam žensk omogočile, da v življenju počno, kar je bilo pred tem dovoljeno le moškim.
 

Navdihujoče branje za vse generacije

Nepozabne najprej namenjamo mladostnicam in mladostnikom v zadnji triadi OŠ, nagovorila pa bo še mnogo širši krog bralk in bralcev. S kratkimi, jedrnatimi in privlačnimi besedili, v katerih se sliši tudi glas žensk, ki so glavne junakinje te knjige, želimo vzbuditi radovednost ter bralce in bralke povabiti k nadaljnjemu raziskovanju. 
 

Nepozabne junakinje

Nekatere od žensk v tej knjigi poznamo, večine ne, zdaj so končno dobile dovolj vidno mesto, ki ga v naših zgodovinskih knjigah, učbenikih, kurikulih, spominskih obeležjih in razpravah praviloma še vedno nimajo. Naše nepozabne junakinje so: Ivanka Anžič Klemenčič, Mara Bešter, Franja Bojc Bidovec, Angela Boškin, Kristina Brenkova, Karla Bulovec Mrak, Antonija (Tončka) Čeč, Avgusta Danilova, Elvira Dolinar, Kristina Gorišek Novaković, Minka Govekar, Fanny Haussmann, Valerija Heybal, Josipina Hočevar, Zora Janžekovič, Pavla Jesih, Nada Jevdjenijević Brandl, Eleonora Jenko Groyer, Alma Karlin, Ivana Kobilca, Živa Kraigher, Zofka Kveder, Tanja Lamovec, Ana Mayer Kansky, Danica Melihar Lovrečič, Jula Molnar, Marica Nadlišek Bartol, Lili Novy, Pavlina Pajk, Angela Piskernik, Elda Piščanec, Ljuba Prenner, Alma Sodnik, Nada Souvan, Helena Gizela Stupan, Dušana Šantel Kanoni, Alojzija Štebi, Gizela Šuklje, Evgenija Šumi, Branislava Sušnik, Franja Tavčar, Vida Tomšič, Josipina Urbančič Turnograjska, Marija Vera, Angela Vode, Katja Vodopivec, Zalla Zarana, Marija Wessner, Lidija Wisiak, Marija Wirgler.
Da se njihove zgodbe lepo berejo in so med seboj dobro uglašene, je zasluga urednice besedil Ane Ugrinović, ki je opravila tudi izjemno redaktorsko delo.
 

Knjigo je soustvarjalo 20 avtoric in 10 ilustratork

Nepozabne je pod strokovnim vodstvom Veronike Tašner zadnji dve leti soustvarjalo dvajset avtoric besedil: Milica Antić Gaber, Ana Duša, Živa Kos, Nika Kovač, Patricija Maličev, Metka Mencin, Nina Perger, Jasna Podreka, Špela Razpotnik, Sara Rožman, Irena Selišnik, Katja Stergar, Alenka Šelih, Nika Šušterič, Maja Tašner Vatovec, Veronika Tašner, Ana Ugrinović, Alenka Veler, Lea Vrečko, Zvonka Zupanič Slavec. Večina od njih se v vsakodnevnem poklicnem in raziskovalnem delu ukvarja z vprašanji položaja in pravic žensk. Ta posebna knjiga je nastala v želji, da bi avtorice nadaljevale delo, katerega temelji so bili postavljeni s knjigo Pozabljena polovica (Tuma, 2016), ki prinaša prvi poglobljen vpogled v življenja žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. 

Izstopajoča in posebna likovna plat projekta

Likovni urednik Pavle Učakar je k sodelovanju povabil deset likovnik umetnic: Bojano Dimitrovski, Tino Dobrajc, Samiro Kentrić, Tanjo Komadina, Polono Lovšin, Andrejo Peklar, Sabino Šinko, Heleno Tahir, Ano Zavadlav in Huiqin Wang. Ustvarile so bogato in raznoliko galerijo izjemnih podob, ki nagovarjajo širok krog občinstva.

Virtualna in ulična razstava

Od 22. septembra bodo na oglasnih panojih po Ljubljani na ogled podobe iz Nepozabnih, v sodelovanju z Vodnikovo domačijo pa smo vzpostavili tudi virtualno razstavo.

Nepozabne - Kolaz

Kolaž ilustracij junakinj knjige

 

Recenzentki o knjigi

»Knjiga Nepozabne je pomembno dalo z več vidikov: ker naslavlja mlade, ki šele ustvarjajo svoje razumevanje sveta, zato potrebujejo celovita znanja in informacije, da se ne ujamejo v past črno-belega razumevanja realnosti; ker izpostavlja ženske, ki so se morale poleg svojega profesionalnega dela ukvarjati še s patriarhalnim in konservativnim okoljem, ki jim je sproti postavljalo ovire, s katerimi so se morale ukvarjati in iskati načine, kako jih preiti; ker so piske portretov ujele način pisanja, prilagojen starosti in potrebam mladih ljudi, in so hkrati obdržale visoko raven podajanja znanja; in ne nazadnje, ker so v založbi k delu pritegnili umetnice, ki jim je s tankočutnostjo in  visoko mero igrivosti in inovativnosti uspelo prikazati podobe portretirank, jih oživiti in hkrati poudariti njihove značilnosti in polje delovanja.« - Vesna Leskošek

»V knjigi še posebej cenim napor avtoric, da bi branje čim bolj približale mladim. Prav mladi so tisti, ki na svoji poti odraščanja ter osamosvajanja in iskanja lastnega jaza potrebujejo  tudi pogled nazaj, potrebujejo premisleke ter preizpraševanja o tem, zakaj je nekaterim bolj, drugim manj ali sploh ne uspelo v življenju, kako začeti, zakaj vztrajati … Knjiga ponuja veliko tozadevnih  odgovorov in zato uspešno nagovarja tako mladostnice in mladostnike kot tudi odrasle osebe.« - Ljubica Marjanovič Umek

Nepozabne
Nepozabne
(različni)

Spremna beseda: Veronika Tašner; urednica: Alenka Veler; število strani: 240; cena: 27,99 EUR

Goran Vojnovic-foto Sasa Kovacic 1
Avtorjeva 1. otroška knjiga

Goran Vojnović: Sinica in taščica

Ganljiva zgodba o pomenu prijateljstva, ki se splete med pisano druščino ptic, ki so nepričakovano izgubile svoj dom na Ljubljanskem barju.

O-skupini_Emka_Blok
Emka.si

Naša spletna knjigarna je največja v Sloveniji.

Preverite.

Svet-knjige_Prijavnica
Svet knjige

Knjižni klub z najdaljšo tradicijo in največ člani

Preverite.

Menu