Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Unovčite bone za knjige, učbenike in delovne zvezke v trgovinah Mladinske knjige

Najdragocenejša popotnica za življenje

Odrasli – starši, vzgojitelji in učitelji – imamo ključno vlogo, tudi ko gre za razvijanje otrokovih najpomembnejših življenjskih veščin.

Dr. Kristijan Musek Lešnik, psiholog, učitelj, oče ter avtor številnih knjig. 

V knjigi Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše navede, pojasnjuje in svetuje, kakšno popotnico za življenje je res vredno dati otrokom.
 

Odgovornost

Je ena najpomembnejših lastnosti, ki jih otrok in mlad človek lahko razvije v času odraščanja. Vključuje odgovornost do sebe, bližnjih, skupnosti, okolja in sveta.
 

Vztrajnost

Nujna je za premagovanje ovir, pobiranje po neuspehih, raziskovanje neznanega, razvijanje novih zamisli, obvladovanje izzivov.
 

Empatičen odnos

Empatija, zmožnost razumevanja čustev, občutkov, misli in izkušenj drugih ljudi, je eden od temeljev sobivanja. Otroci postajajo empatični, če imajo priložnost opazovati široko paleto čustvenih izrazov in če jih spodbujamo k izražanju njihovih čustvenih
odzivov na te situacije.
 

Odnosi, umetnost sobivanja

Odnosi, ki jih imamo z bližnjimi, zavedanje, da smo obdani z ljudmi, ki nas imajo radi in ki jih imamo radi, so najpomembnejši temelj psihološkega blagostanja in kakovosti življenja.
 

Pozitivni občutki in čustva

Nekateri se nenehno obremenjujejo z neprijetnimi in negativnimi dogodki, ki so se jim pripetili, in jih premlevajo v mislih. Drugi pozornost usmerijo na prijetne in pozitivne stvari. Vpliv ene ali druge poti na naše počutje je ogromen.

 

Kritično razmišljanje

Otroci in mladi (tudi odrasli, seveda) so danes izpostavljeni ne množici, pač pa neobvladljivi povodnji podatkov, stališč, mnenj, idej …, k čemur je veliko pripomogel razcvet družbenih omrežij.
 

Zavzetost, zanos

Zavzeti, angažirani smo, ko počnemo stvari, s katerimi se zlijemo. Ko smo v zanosu, čas ni pomemben, preprosto uživamo v stvareh, ki jih počnemo. Tukaj in zdaj.
 

Osredotočena pozornost

Osredotočena pozornost je ključna veščina, ki nam pomaga zbrati misli in jih usmeriti v eno dejavnost. Z miselno zbranostjo prepoznavamo in se odzovemo na pomembne pojave in dogodke. Le če znamo ohranjati pozornost, se z različnimi izzivi uspešno soočimo in jih učinkovito rešujemo.

 

Notranji mir

K ohranjanju notranjega miru med drugim prispevajo poznavanje tehnik sproščanja, dejavnosti, ki nas umirijo in sprostijo, ter vzdrževanje rutin in navad, ki poskrbijo za mirno in nestresno okolje.
 

Tudi z branjem otroci razvijajo ključne veščine

Tudi (skupno) branje z otrokom pripomore h krepitvi številnih naštetih veščin. Je prijetna dnevna rutina, ki sprosti in umiri ter poveča otrokov občutek varnosti in zavest, da je ljubljen. Z branjem se otrok razvija v čutečega, odgovornega, empatičnega in kritično mislečega odraslega. Uri se v osredotočenosti pozornosti in doživlja zanos. Ko napreduje kot samostojen bralec, razvija vztrajnost in doživlja občutek uspeha.

Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše
Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše
Kristijan Musek Lešnik

Menu